Wyszukiwarka
Piktogram Znaczenie
   15194
pictograms/keyboard press arrow right_1.png
Edytuj
   15195
pictograms/keyboard press arrow up.png
Edytuj
   15196
pictograms/keyboard press arrow up_1.png
Edytuj
   15197
pictograms/keyboard press backspace.png
Edytuj
   15198
pictograms/keyboard press backspace_1.png
Edytuj
   15199
pictograms/keyboard press backspace_2.png
Edytuj
   15200
pictograms/keyboard press enter.png
Edytuj
   15201
pictograms/keyboard press enter_1.png
Edytuj
   15202
pictograms/keyboard press enter_2.png
Edytuj
   15203
pictograms/keyboard press enter_3.png
Edytuj
   15204
pictograms/keyboard press enter_4.png
Edytuj
   15205
pictograms/keyboard press key.png
Edytuj
   15206
pictograms/keyboard press key_1.png
Edytuj
   15207
pictograms/keyboard press key_2.png
Edytuj
   15208
pictograms/keyboard press shift key.png
Edytuj
   15209
pictograms/keyboard press shift key_1.png
Edytuj
   15210
pictograms/keyboard press shift key_2.png
Edytuj
   15211
pictograms/keyboard press space key.png
Edytuj
   15212
pictograms/keyboard press space key_1.png
Edytuj
   15213
pictograms/keyboard press space key_2.png
Edytuj